Blog kỹ thuật

Xoáy nòng lên cos bền không?

Nhiều bạn hỏi xoáy nòng lên cos bền không.Bền chứ! Nếu làm đúng kỹ thuật.Đo kiểm khe hở bạc sau khi xoáy nòng lên cosVới...

Béc phun, kim phun - khi nào cần nâng cấp?

Tư vấn cấu hình Pô-Xăng-Lửa (PXL).- Pô tăng, Lọc gió, Họng gió, ECU.Cư dân mạng chất vấn:- PXL không có mobin sườn với bugi? Lửa đâu?...