Blog kỹ thuật

Xoáy nòng lên cos bền không?

Nhiều bạn hỏi xoáy nòng lên cos bền không.Bền chứ! Nếu làm đúng kỹ thuật.Đo kiểm khe hở bạc sau khi xoáy nòng lên cosVới...