Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Bơm dầu

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Bơm dầu

1. 15021-436-000 ROTOR SET, OIL PUMP - CỤM RÔ TO BƠM DẦU

2. 15100-KPP-T00 OIL PUMP ASSY. - BỘ BƠM DẦU

3. 15133-KPP-T00 GEAR, OIL PUMP DRIVEN (25T) - BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG BƠM DẦU (25 RĂNG)

4. 90702-KFM-900 DOWEL PIN, 8x12 - CHỐT ĐỊNH VỊ 8x12

5. 93301-05012-0J BOLT, HEX., 5x12 - BU LÔNG GIÁC CHÌM 5x12

6. 94540-60618 E-RING, 6MM - PHE CÀI 6MM

7. 95701-06035-00 BOLT, FLANGE, 6x35 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6X35

8. 96220-40238 ROLLER, 4x23.8 - CON LĂN 4x23.8

← Bài trước Bài sau →