Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Bơm dung dịch làm mát

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Bơm dung dịch làm mát

1. 19215-KGH-900 IMPELLER, WATER PUMP - CÁNH BƠM DUNG DỊCH LÀM MÁT

2. 19217-P72-013 SEAL, MECHANICAL - PHỚT CƠ KHÍ

3. 19220-K56-N00 COVER COMP., WATER PUMP - CỤM ỐP BƠM DUNG DỊCH LÀM MÁT

4. 19226-K56-N00 GASKET, WATER PUMP - GIOĂNG BƠM DUNG DỊCH LÀM MÁT

5. 19241-K56-N00 SHAFT, WATER PUMP - TRỤC BƠM DUNG DỊCH LÀM MÁT

6. 19242-K56-N00 GEAR, WATER PUMP DRIVEN (25T) - BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG BƠM DUNG DỊCH LÀM MÁT (25 RĂNG)

7. 90423-KW6-900 WASHER, 7x13x1.2 - VÒNG ĐỆM 7x13x1.2

8. 90463-ML7-000 WASHER, SEALING, 6.5MM - VÒNG ĐỆM KÍN 6.5MM

9. 90608-072-000 WASHER, 12MM - VÒNG ĐỆM 12MM

10. 91205-KF0-003 OIL SEAL, 12x20x5 (ARAI) - PHỚT DẦU 12x20x5 (ARAI)

11. 96001-06022-00 BOLT, FLANGE, 6x22 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x22

12. 96001-60665-00  BOLT, FLANGE, 6x65 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x65

13. 96220-40238 ROLLER, 4x23.8 - CON LĂN 4x23.8

← Bài trước Bài sau →