Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Heo số

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Heo số

1. 24211-K56-N00 FORK, R. GEARSHIFT - CÀNG GẤP SỐ BÊN PHẢI

2. 24212-KPP-900 FORK, CENTER GEARSHIFT - CÀNG GẤP SỐ GIỮA

3. 24213-K56-N00 FORK, L. GEARSHIFT - CÀNG GẤP SỐ BÊN TRÁI

4. 24241-KPP-900 SHAFT, GEARSHIFT FORK - TRỤC CÀNG GẤP SỐ

5. 24301-K56-N00 DRUM, GEARSHIFT - HEO SỐ

6. 24410-K15-900 PLATE COMP., SHIFT DRUM STOPPER - TẮM CHẶN HEO SỐ

7. 24430-K56-N00 STOPPER COMP., GEARSHIFT DRUM - CỤM HÃM HEO SỐ

8. 24436-KTY-D30 SPRING, GEARSHIFT DRUM STOPPER - LÒ XO HÃM HEO SỐ

9. 24610-KPP-900 SPINDLE COMP., GEARSHIFT - CỤM TRỤC SANG SỐ

10. 24641-KBP-900 SPRING, GEARSHIFT ARM - LÒ XO CẦN SANG SỐ

11. 24651-KTY-D30 SPRING, GEARSHIFT RETURN - LÒ XO HỒI VỊ CẦN SANG SỐ

12. 24652-035-000 PIN, SHIFT RETURN SPRING - CHỐT LÒ XO HỒI VỊ

13. 35751-KPH-900 CAP, CHANGE SWITCH CONTACT - NẮP CHỤP CÔNG TẮC TIẾP ĐIỂM BÁO SỐ

14. 35752-KPH-900 SPRING, CHANGE SWITCH CONTACT - LÒ XO CÔNG TẮC TIẾP ĐIỂM BÁO SỐ

15. 90022-MG8-000 PIVOT, SHIFT DRUM STOPPER ARM - CHỐT CẦN HÃM HEO SỐ

16. 90402-KW7-900 WASHER, THRUST, 6MM - VÒNG ĐỆM CHẶN 6MM

17. 90435-HB3-000 WASHER, 6.1MM - VÒNG ĐỆM 6.1MM

18. 91015-K56-N01 BEARING, RADIAL BALL, 6905 (SKF) - VÒNG BI 6905 (SKF)

19. 91209-KWC-901 OIL SEAL, 12x22x7 - PHỚT DẦU 12x22x7

20. 95701-06016-00 BOLT, FLANGE, 6x16 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x16

21. 96220-30085 ROLLER, 3x8.5 - CON LĂN 3x8.5

← Bài trước Bài sau →