Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Ly hợp

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Ly hợp

1. 22100-K56-N11 OUTER COMP., CLUTCH (75T) - CỤM VỎ LY HỢP (75 RĂNG)

2. 22105-K56-N00 GUIDE, CLUTCH OUTER - DẪN HƯỚNG VỎ LY HỢP

3. 22121-K56-N01 CENTER, CLUTCH - TÂM LY HỢP

4. 22201-K56-N01 DISK. CLUTCH FRICTION - ĐĨA MA SÁT LY HỢP

5. 22321-KWW-742 PLATE, CLUTCH (EXEDY) - ĐĨA LY HỢP (EXEDY)

6. 22350-K56-N01 PLATE, CLUTCH PRESSURE - ĐĨA ÉP LY HỢP

7. 22361-K56-N01 PLATE, CLUTCH LIFTER - ĐĨA NÂNG LY HỢP

8. 22401-K56-N01 SPRING, CLUTCH - LÒ XO LY HỢP

9. 22849-K15-900 ROD, CLUTCH LIFTER - CẦN NÂNG LY HỢP

10. 23121-K56-N00 GEAR A, PRIMARY DRIVE (23T) (WHITE) - BÁNH RĂNG CHUYỀN ĐỘNG CƠ SƠ CẤP A (TRẮNG)

11. 90008-KT7-000 BOLT, FLANGE, 6x25 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x25

12. 90202-KRM-840 NUT, SPECIAL FLANGE, 14MM - ỐC BẮT BÍCH ĐẶC BIỆT 14MM

13. 90401-KY4-901 WASHER, PLAIN, 17MM - VÒNG ĐỆM PHẲNG 17MM

14. 90434-K56-N00 WASHER, 20MM - VÒNG ĐỆM 20MM

15. 90462-KWW-740 WASHER, 14.1MM - VÒNG ĐỆM 14.1MM

16. 91007-KE1-003 BEARING, RADIAL BALL, 6903 - VÒNG BI 6903

 

 

← Bài trước Bài sau →