Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Máy phát

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Máy phát

1. 31110-K56-N11 FLYWHEEL COMP. - CỤM VÔ LĂNG ĐIỆN

2. 31120-K56-N11 STATOR COMP. - CỤM STATO

3. 90439-KWZ-900 WASHER, 12x24x2.3 - VÒNG ĐỆM 12x24x2.3

4. 94050-12000 NUT, FLANGE, 12MM - ỐC BẮT BÍCH 6x16

5. 96001-06016-00 BOLT, FLANGE, 6x16 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x16

6. 96001-06025-00 BOLT, FLANGE, 6x25 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x25

← Bài trước Bài sau →