Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Mô tơ đề

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Mô tơ đề

1. 31200-K56-N01 MOTOR ASSY., STARTER (MITSUBA) - CỤM MÔ TƠ ĐỀ (MITSUBA)

2. 31201-KPT-A01 TERMINAL SET, BRUSH - CỤM CHỔI THAN

3. 31204-KG8-004 SPRING, CARBON BRUSH - LÒ XO CHỔI THAN

4. 31205-KTC-912 BOLT, SETTING - BU LÔNG ĐỊNH VỊ

5. 31206-KPP-T01 HOLDER, BRUSH - GIÁ GIỮ CHỔI THAN

6. 31207-MBE-008 RING - PHỚT

7. 32410-K56-N01 CABLE, STARTER MOTOR - DÂY MÔ TƠ ĐỀ

8. 32411-253-000 COVER, STARTER MOTOR TERMINAL - ỐP CỰC MÔ TƠ ĐỀ

9. 90071-MB0-000 NUT-WASHER, 6MM - ỐC CÓ ĐỆM 6MM

10. 91309-425-003 O-RING, 24.4x3.1 (ARAI) - PHỚT O 24.4x3.1 (ARAI)

11. 91320-MB0-000 O-RING, 4x2 - PHỚT O 4x2

12. 95701-06028-00 BOLT, FLANGE, 6x28 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x28

← Bài trước Bài sau →