Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Ốp vách máy trái

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Ốp vách máy trái

1. 11341-K56-N00 COVER, L. CRANKCASE - ỐP VÁCH MÁY TRÁI

2. 11360-K56-N10 COVER COMP., L. RR. - CỤM ỐP SAU BÊN TRÁI 

3. 11395-K56-N00 GASKET, L. CRANKCASE COVER - GIOĂNG ỐP VÁCH MÁY TRÁI

4. 32123-K56-N00 GUARD, CHANGE SWITCH CORD - CHỤP BẢO VỆ DÂY CÔNG TÁC BÁO SỐ

5. 90084-K03-N30 CAP, 14MM - NẮP CHỤP 14MM

6. 90087-KGH-900 CAP, 30MM - NẮP CHỤP 30MM

7. 90702-KFM-900 DOWEL PIN, 8x12 - CHỐT ĐỊNH VỊ 8x12

8. 91323-K56-N00 O-RING, 13.8x2.4 - PHỚT O 13.8x2.4

9. 91356-KWV-000 O-RING, 30MM - PHỚT O 30MM

10. 96001-06030-00 BOLT, FLANGE, 6x30 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x30

11. 96001-06035-00 BOLT, FLANGE, 6x35 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x35

12. 96001-06040-00 BOLT, FLANGE, 6x40 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x40

← Bài trước Bài sau →