Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Trụ cam/xu páp

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Trụ cam/xu páp

1. 12209-K56-N01 SEAL, VALVE STEM (NOK) - PHỚT THÂN XU PÁP (NOK)

2. 14110-K56-N00 CAMSHAFT COMP., IN. - CỤM TRỤC CAM XU PÁP HÚT

3. 14210-K56-N00 CAMSHAFT COMP., EX. - CỤM TRỤC CAM XU PÁP XẢ

4. 14430-K56-N00 ARM COMP., IN. VALVE ROCKER. - CỤM CÒ MỔ XU PÁP HÚT

5. 14440-K56-N00 ARM COMP., IN. VALVE ROCKER. - CỤM CÒ MỔ XU PÁP XẢ

6. 14451-K56-N00 SHAFT. BOCKER ARM - TRỤC CÒ MỔ

7. 14711-K56-N00 VALVE IN. - XU PÁP HÚT

8. 14721-K56-N00 VALVE EX. - XU PÁP XẢ

9. 14751-K56-N01 SPRING, VALVE OUTER (CHUO HATSUJU) - LÒ XO NGOÀI XU PÁP (CHUO HATSUJU)

10. 14761-K56-01 SPRING, VALVE INNER (CHUO HATSUJU) - LÒ XO TRONG XU PÁP (CHUO HATSUJU)

11. 14771-MFL-000 RETAINER, VALVE SPRING - VÒNG GIỮ LÒ XO XU PÁP

12. 14775-K56-N00 SEAT, VALVE SPRING - ĐẾ LÒ XO XU PÁP

13. 14781-ML0-720 COTTER, VALVE - MÓNG CHẶN XU PÁP

← Bài trước Bài sau →