Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Trục cần khởi động

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Trục cần khởi động

1. 28211-K56-N00 PINION, KICK STARTER (22T) - BÁNH RĂNG CẦN KHỞI ĐỘNG (22 RĂNG)

2. 28215-KGH-900 PLATE, KICK STOPPER - TẤM HÃM CẦN KHỞI ĐỘNG

3. 28221-K56-N00 RATCHET, STARTER DRIVE - BÁNH CÓC KHỞI ĐỘNG

4. 28223-KM7-701 SPRING, RATCHET - LÒ XO BÁNH CÓC KHỞI ĐỘNG

5. 28251-K15-900 SPINDLE, KICK STARTER - TRỤC CẦN KHỞI ĐỘNG

6. 28254-437-000 SEAT, RATCHET SPRING - ĐẾ LÒ XO BÁNH CÓC KHỞI ĐỘNG

7. 28261-KGH-900 SPRING, KICK RETURN - LÒ XO HỒI VỊ CẦN KHỞI ĐỘNG

8. 28282-KGH-900 COLLAR, KICK SPRING - BẠC LÒ XO CẦN KHỞI ĐỘNG

9. 90451-KGH-900 WASHER, SPECIAL, 14MM - VÒNG ĐỆM ĐẶC BIỆT 14MM

10. 95701-06016-00 BOLT, FANGE, 6x16 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x16

← Bài trước Bài sau →