Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Vách máy

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Vách máy


1. 11100-K56-305 CRANKCASE COMP., R. - CỤM VÁCH MÁY PHẢI

2. 11200-K56-305 CRANKCASE SET, L. - CỤM VÁCH MÁY TRÁI

3. 14521-KPP-900 PLUG, BEARING PUSH - NÚT ĐẨY VÒNG BI

4. 14531-KPP-900 SPRING, BEARING PUSH - LÒ XO VÒNG BI

5. 15421-KSP-910 SCREEN, OIL FILTER - LƯỚI LỌC DẦU

6. 32121-K56-N10 STAY COMP., RESERVE TANK & CABLE - CỤM GIÁ GIỮ BÌNH DỰ TRỮ & DÂY CÁP

7. 35759-K56-N01 CONTACT ASSY., CHANGE SWITCH - CỤM CÔNG TẮC BÁO SỐ

8. 37700-K56-N01 SENSOR ASSY., SPEED - CỤM CẢM BIẾN TỐC ĐỘ

9. 90031-K56-N00 BOLT, CYLINDER STUD - GU DÔNG XY LANH

10. 90403-KPP-900 WASHER, 3x11x1.0 - VÒNG ĐỆM 3x11x1.0

11. 90407-259-900 PACKING, DRAIN COCK, 12.5x20 - GIOĂNG VAN XẢ 12.5x20

12. 90701-HC4-000 DOWEL PIN, 8x12 - CHỐT ĐỊNH VỊ 8x12

13. 92800-12000 BOLT, DRAIN PLUG, 12MM - BU LÔNG XẢ 12MM

14. 94520-12000 CIRCLIP, INTERNAL, 12MM - PHE CÀI TRONG 12MM

15. 95701-06035-00 BOLT, FLANGE, 6x35 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x35

16. 95701-06065-00 BOLT, FLANGE, 6x65 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x65

17. 96001-06016-00 BOLT, FLANGE, 6x16 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x16

18. 96001-06018-00 BOLT, FLANGE, 6x18 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x18

19. 96001-06040-00 BOLT, FLANGE, 6x40 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x40

20. 96001-06065-00 BOLT, FLANGE, 6x65 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x65

← Bài trước Bài sau →