Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Xích cam/cần tăng cam

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Xích cam/cần tăng cam

1. 14401-K56-N01 CHAIN, CAM (120L) (FSCM) - XÍCH CAM (120L) (FSCM)

2. 14510-K56-N00 TENSIONER SETTING ., CAM CHAIN - BỘ TĂNG XÍCH CAM

3. 14515-K56-N00 PLATE, TENSIONER SETTING - TẮM CHẶN TĂNG CAM

4. 14520-KPP-T01 LIFTER ASSY., TENSIONER - CỤM CẦN TĂNG XÍCH CAM

5. 14546-K56-N00 GUIDE B, CAM CHAIN - DẪN HƯỚNG XÍCH CAM B

6. 14560-KSP-910 GASKET, TENSIONER LIFTER - GIOĂNG BỘ TĂNG CAM

7. 14611-K56-N00 GUIDE A, CAM CHAIN - DẪN HƯỚNG XÍCH CAM A

8. 90005-K56-N00 BOLT, FLANGE, 6x6 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x6

9. 91306-MG3-000 O-RING, 1.5x9.5 - PHỚT O 1.5x9.5

10. 95701-06014-00 BOLT, FLANGE, 6x14 - BU LÔNG MĂT BÍCH 6x14

11. 96001-06014-00 BOLT, FLANGE, 6x14 - BU LÔNG MĂT BÍCH 6x14

12. 96001-06022-00 BOLT, FLANGE, 6x22 - BU LÔNG MĂT BÍCH 6x22

← Bài trước Bài sau →