Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bàn đạp

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bàn đạp

1. 24701-K56-V00 PEDAL, GEAR CHANGE - BÀN ĐẠP SANG SỐ

2. 24703-KW6-840 WASHER, NYLON, 7MM - VÒNG KẸP NYLON 7MM

3. 24711-K56-V00 ARM COMP., GEAR CHANGE - CỤM CẦN SANG SỐ

4. 24720-K56-N00 ROD, TIE - THANH CÀI

5. 24721-K56-N00 COVER, CHANGE PEDAL - ỐP BÀN ĐẠP SANG SỐ

6. 24781-KRH-900 RUBBER, CHANGE PEDAL - CAO SU BÀN ĐẠP SANG SỐ

7. 28293-333-000 CLIP, KICK STARTER ARM - KẸP GIỮ CẦN KHỞI ĐỘNG

8. 28300-K56-N00 ARM ASSY., KICK STARTER - CẦN KHỞI ĐỘNG

9. 28333-KK0-000 SPRING, KICK STARTER - LÒ XO CẦN KHỞI ĐỘNG

10. 35350-K56-N01 SWITCH ASSY., RR. STOP - CÔNG TẮC ĐÈN PHANH SAU

11. 35357-KY1-000 SPRING, STOP SWITCH - LÒ XO CÔNG TẮC ĐÈN PHANH SAU

12. 46500-K56-N00 PEDAL COMP., RR. BRAKE - CỤM BÀN ĐẠP PHANH SAU

13. 46514-K56-N00 SPRING, BRAKE PEDAL - LÒ XO BÀN ĐẠP PHANH

14. 90102-MN1-670 BOLT, FLANGE, 6x20 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x20

15. 90505-KRM-860 WASHER, 15.5x22 - VÒNG ĐỆM 15.5x22

16. 90601-KAF-003 CLIP, SWITCH COVER - KẸP ỐNG CÔNG TẮC

17. 94201-20120 PIN, SPLIT, 2.0x12 - CHỐT CHẺ 2.0x12

18. 95701-08035-07 BOLT, FLANGE, 8x35 - BU LÔNG BẮT BÍCH 8x35

19. 96211-08000 BALL, STEEL, #8(1/4) - BI THÉP #8(1/4)

20. 24722-K56-N00 COVER b, CHANGE PEDAL - ỐP BÀN ĐẠP SANG SỐ B

 

← Bài trước Bài sau →