Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bánh trước

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bánh trước

1. 42704-MER-D00 WEIGHT, BALANCE (10G) - ĐỐI TRỌNG (10G)

2. 42753-K12-901 VALVE, RIM (CST) - VAN BÁNH XE (CST)

3. 44301-K56-N10 AXLE, FR. WHEEL - TRỤC BÁNH TRƯỚC

4. 44311-K56-N10 COLLAR, FR. WHEEL SIDE - BẠC CẠNH BÁNH TRƯỚC

5. 44620-KPH-950 COLLAR, FR. AXLE DISTANCE - BẠC CÁCH TRỤC TRƯỚC

6. 44650-K56-V00ZA WHEEL SUB ASSY., FR. *NH030M* MAT AXIS GRAY MEYALLIC - CỤM BÁNH TRƯỚC

7. 44711-K56-V01 TIRE, FR. (IRC) (90/80-17M/C 46P) - LỐP TRƯỚC (IRC) (90/80-17M/C 46P)

8. 45254-K56-V01 DISK, FR. BRAKE - ĐĨA PHANH TRƯỚC

9. 90105-KGH-900 BOLT, BRAKE DISK, 8x24 - BU LÔNG ĐĨA PHANH 8x24

10. 90306-KGH-901 NUT, U, 12MM (FUJI SEIMTSU) - ĐAI ỐC U (FUJI SEIMTSU)

11. 91052-K24-902 BEARING, RADIAL BALL (6201U L) (NTN) - VÒNG BI (6201U L) (NTN)

12. 91251-KPH-901 DUST SEAL, 21X37X7 (ARAI) - PHỚT CHẮN BỤI 21X37X7 (ARAI)

13. 44302-383-610 CAP, AXLE NUT - NẮP CHỤP ỐC TRỤC

 

← Bài trước Bài sau →