Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bình điện

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bình điện

1. 31500-K01-901 BATTERY (GTZ6V) (GS YUASA) - BÌNH ĐIỆN (GTZ6V) (GS YUASA)

2. 32103-K56-N10 SUB HARNESS, BATTERY - BÓ DÂY BÌNH ĐIỆN

3. 35850-K56-N01 SWITCH ASSY., STARTER MAGNETIC - CỤM CÔNG TẮC TỪ

4. 35856-K56-N00 RUBBER, SHOCK (MAGNETIC) - CAO SU CHỐNG SỐC (ĐIỆN TỬ)

5. 50320-K56-N00 BOX COMP., BATTERY - CỤM HỘP ĐỰNG BÌNH ĐIỆN

6. 50330-K56-N10 COVER ASSY., BATTERY - BỘ ỐP BÌNH ĐIỆN

7. 90116-KVB-900 BOLT, FLANGE, 6MM - BU LÔNG BẮT BÍCH 6MM

8. 90132-K45-N00 SCREW, PAN, 6x18.5 - VÍT 6x18.5

9. 90305-GK8-000 NUT, CLIP, 6MM - ĐAI ỐC KẸP 6MM

10. 94050-06000 NUT, FLANGE, 6MM - ĐAI ỐC BẮT BÍCH 6MM

11. 94050-06080 NUT, FLANGE, 6MM - ĐAI ỐC BẮT BÍCH 6MM

12. 98200-41000 FUSE, MINI (10A) - CẦU CHÌ MINI (10A)

13. 98200-42000 FUSE, MINI (20A) - CẦU CHÌ MINI (20A)

 

← Bài trước Bài sau →