Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bình xăng

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bình xăng

1. 16700-K56-N11 PUMP ASSY., FUEL - CỤM BƠM XĂNG

2. 16706-KVB-S51 O-RING (P7) - PHỚT O (P7)

3. 16707-KVB-S51 FILTER SET - BỘ LỌC XĂNG

4. 17505-K56-N10 TRAY, FUEL - KHAY XĂNG

5. 17510-K56-V00 TANK COMP., FUEL - CỤM BÌNH XĂNG

6. 17517-GGL-J00 RETAINER, FUEL PUMP - VÒNG GIỮ BƠM XĂNG

7. 17518-GHB-603 SEAL, DUST (TSUANG HINE INDUSTRIAL) - PHỚT CHẮN BỤI (TSUANG HINE INDUSTRIAL)

8. 17572-GHB-601 O-RING, FUEL PUMP (ARAI) - PHỚT O BƠM XĂNG (ARAI)

9. 17575-K56-N10 COVER, FUEL PUMP - ỐP BƠM XĂNG

10. 17620-K29-J01 CAP COMP., FUEL FILLER - CỤM NẮP ĐỔ XĂNG

11. 17632-383-831 PACKING, FUEL FILLER CAP - GIOĂNG NẮP ĐỔ XĂNG

12. 17650-K56-N01 HOSE COMP., FUEL FEED - CỤM ỐNG CẤP XĂNG

13. 37800-K56-N11 FUEL UNIT - BỘ PHAO XĂNG

14. 93404-06012-00 BOLT-WASHER, 6x12 - BU LÔNG-ĐỆM 6x12

15. 94505-06000 NUT, FLANGE, 6MM - ỐC BẮT BÍCH 6MM

← Bài trước Bài sau →