Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Càng sau

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Càng sau

1. 40510-K56-N10 CASE, DRIVE CHAIN - HỘP XÍCH TẢI

2. 40530-K56-N12 CHAIN, DRIVE (KMC) (428HG-120L) - XÁCH TẢI (KMC) (428HG-120L)

3. 40531-K15-902 JOINT, DRIVE CHAIN (KMC) - KHỚP NỐI XÍCH TẢI (KMC) 

4. 40543-K56-N00 ADJUSTER COMP., CHAIN - CỤM ĐIỀU CHỈNH XÍCH TẢI

5. 40546-K15-900 CAP, SWINGARM END - NẮP CHỤP CÀNG SAU

6. 52101-K56-N00 BOLT, SWINGARM PIVOT - BU LÔNG CHỐT CÀNG SAU

7. 52170-K56-N10 SLIDER, CHAIN - THANH TRƯỢT XÍCH TẢI

8. 52200-K56-N10ZA SWINGARM SUB ASSY., RR. BLACK *NH1* - CỤM CÀNG SAU *NH1*

9. 90111-162-00 BOLT, FLANGE, 6MM - BU LÔNG BẮT BÍCH 6MM 

10. 90121-K56-N10 COLLAR, SWINGARM PIVOT - BẠC CHỐT CÀNG SAU

11. 90302-KBP-900 NUT, SPECIAL, 6MM - ĐAI ỐC ĐẶT BIỆT 6MM

12. 94001-06000-0S NUT, HEX., 6MM - ĐAI ỐC LỤC GIÁC 6MM

← Bài trước Bài sau →