Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Chắn bùn trước

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Chắn bùn trước

1. 61100-K56-V00ZB FENDER A, FR. - CHẮN BÙN TRƯỚC A

2. 61200-K56-N10 FENDER B, FR. - CHẮN BÙN TRƯỚC B

3. 90133-K56-N00 SCREW, PAN, 6x14 - VÍT 6x14

4. 90301-K03-N30 NUT, SPECIAL, 6MM - ỐC ĐẶC BIỆT 6MM

5. 90677-KAN-T00 NUT, CLIP, 5MM - ỐC KẸP 5MM

6. 91509-GE2-760 SCREW, PAM, 5x11.5 - VÍT 5x11.5 

7. 96001-06025-07 BOLT, FLANGE, 6x25 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x25

← Bài trước Bài sau →