Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Cổ lái

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Cổ lái

1. 06530-GBG-B20 BALL SET, STEEL, #6x23 - VÒNG BO #6x23

2. 06531-GBG-B20 BALL SET, STEEL, #6x29 - VÒNG BI #6x29

3. 45156-K56-N10 CLAMPER COMP., FR. BRAKE HOSE - CỤM KẸP ỐNG PHANH TRƯỚC 

4. 50301-GN5-901 RACE, STEERING TOP BALL - VÒNG BI TRÊN CỔ LÁI

5. 50302-GN5-900 RACE, STEERING BOTTOM BALL - VÒNG BI DƯỚI CỔ LÁI

6. 50306-GN5-900 NUT, STEERING STEM LOCK - ỐC KHÓA CỔ LÁI

7. 53211-GN5-900 RACE, STEERING TOP CONE - BÁT CÔN CỔ LÁI PHÍA TRÊN

8. 53212-GN5-900 RACE, STEERING BOTTOM CONE - BÁT CÔN CỔ LÁI PHÍA DƯỚI

9. 53214-GN5-900 DUST SEAL, STEERING HEAD - PHỚT CHẮN BỤI CỔ LÁI

11. 53219-K56-V00 STEM SUB ASST., STEERING - CỤM THÂN CỔ LÁI

12. 53220-GN5-850 THREAD COMP., STEERING HEAD TOP - ỐC BÁT CỔ LÁI PHÍA TRÊN

13. 95801-10045-07 BOLT, FLANGE, 10x45 - BU LÔNG MẶT BÍCH 10x45

14. 96001-06012-07  BOLT, FLANGE, 6x12 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x12

← Bài trước Bài sau →