Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Cụm đèn hậu

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Cụm đèn hậu

1. 33700-K56-V01 LIGHT ASSY., RR. COMBINATION (12V 18/5W) - CỤM ĐÈN HẬU (12V 18/5W)

2. 33701-K56-V01 BASE, RR. COMBINATION  LIGHT - ĐẾ ĐÈN HẬU

3. 33702-K56-V01 LENS, RR. COMBINATION  LIGHT - NẮP TRÊN ĐÈN HẬU

4. 33705-K56-N11 PACKING A - GIOĂNG A

5. 33705-KW7-900 RUBBER A, TAILLIGHT MOUNTING - CAO SU A BẮT ĐÈN HẬU

6. 33706-K56-V01 CORD COMP., RR. COMBINATION  LIGHT - DÂY ĐÈN HẬU

7. 33707-K56-N11 PACKING B - GIOĂNG B

8. 34905-KAN-W01 BULB, WINKER (12V 10W) (AMBER) (STANLEY) - BÓNG ĐÈN BÁO RẼ (12V 10W) (AMBER) (STANLEY)

9. 34906-GB6-921 BULB, TAILLIGHT (12V 18/5W) (STANLEY) - BÓNG ĐÈN HẬU (12V 18/5W) (STANLEY)

10. 61104-428-000 COLLAR, FR. FENDER - BẠC BẮT CHẮN BÙN TRƯỚC

11. 90673-SK7-A01 BAND, HARNESS (BLACK) - ĐAI KẸP BÓ DÂY (ĐEN)

12. 93901-34480 SCREW, TAPPING, 4x16 - VÍT TỰ REN 4x16

13. 95701-06025-08 BOLT, FLANGE, 6x25 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x25

← Bài trước Bài sau →