Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Đồng hồ tốc độ

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Đồng hồ tốc độ

1. 37100-K56-V01 METER ASSY., COMBINATION (KPH) - CỤM ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ (KPH)

2. 37110-K56-V01 METER COMP., TACHO & LCD - CỤM ĐỒNG HỒ TACHO & LCD

3. 37610-K56-V01 LENS ASSY. - NẮP TRÊN ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ

4. 37620-K56-V01 PLATE ASSY., REFLECTING - TẤM PHẢN QUANG

5. 37630-K56-V01 CASE ASSY., UNDER - NẮP DƯỚI ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ

6. 90101-KY6-008 SCREW, TAPPING, 3x14 - VÍT TỰ REN 3x14

7. 93903-22420 SCREW, TAPPING, 3x16 - VÍT TỰ REN 3x16

8. 93903-25310 SCREW, TAPPING, 5x16 - VÍT TỰ REN 5x16

← Bài trước Bài sau →