Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Giảm xóc sau

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Giảm xóc sau

1. 52400-K56-N11 CUSHION ASSY., RR. (KYB) - BỘ GIẢM XÓC SAU (KYB)

2. 90103-KPP-T00 BOLT, FLANGE, 10x46 - BU LÔNG BẮT BÍCH 10x46

3. 90182-K56-N00 BOLT, FLANGE, 10x41 - BU LÔNG BẮT BÍCH 10x41

4. 90304-KGH-901 NUT, U, 10MM - ĐAI ỐC U 10MM

5. 94101-10000 WASHER, PLAIN, 10MM - VÒNG KẸP PHẲNG 10MM

← Bài trước Bài sau →