Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Khung xe

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Khung xe

1. 35010-K56-N10 KEY SET - BỘ CHÌA KHÓA

2. 35100-K56-N11 SWITCH ASSY., COMBINATION & LOCK - CỤM KHÓA ĐIỆN

3. 35101-K56-N11 SWITCH COMP., COMBINATION & LOCK - BỘ KHÓA ĐIỆN

4. 35110-K56-N11 SHUTTER, KEY - CHÌA KHÓA AN TOÀN

5. 35121-K35-V00 KEY, BLANK (VOKEYTOP2REPORDER) - PHÔI CHÌA KHÓA  (VOKEYTOP2REPORDER)

6. 50100-K56-N10 BODY COMP., FRAME - CỤM THÂN XE

7. 50201-K56-N10 STAY, HARNESS - GIÁ GIỮ DÂY

8. 50202-K56-N10 HOLDER, COUPLER - GIÁ GIỮ COUPLER

9. 50203-K56-N10 COVER, COUPLER - ỐP COUPLER

10. 50310-K56-N10 STAY COMP., FR. TOP COVER - CỤM GIÁ ỐP TRÊN TRƯỚC

11. 61304-KWN-980 NUT, SPECIAL, 6x7 - ĐAI ỐC ĐẶT BIỆT 6x7

12. 83551-GE2-000 GROMMET, AIR CLEANER CASE - VÒNG ĐỆM HỘP LỌC GIÓ

13. 90101-K28-910 BOLT, FLANGE, 10x155 - BU LÔNG BẮT BÍCH 10x155

14. 90111-MR5-000 BOLT, SOCKET, 5x9 - BU LÔNG GIÁC CHÌM 5x9

15. 90115-KPP-900 SCREW, VISOR SPECIAL SETTING - VÍT ĐỊNH VỊ ĐẶT BIỆT

16. 90164-KZL-A00 SCREW, U-LOCK FLAT, 6x12 - VÍT DẸP KHÓA U 6x12

17. 94050-10000 NUT, FLANGE, 10MM - ĐAI ỐC BẮT BÍCH 10MM

18. 95701-06030-08 BOLT, FLANGE, 6x30 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x30

19. 95701-10115-00 BOLT, FLANGE, 10x115 - BU LÔNG BẮT BÍCH 10x115

 

← Bài trước Bài sau →