Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ngàm phanh sau

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ngàm phanh sau

1. 06435-KPP-T01 PAD SET, RR. - BỘ MÁ PHANH SAU

2. 06451-MA7-405 SEAL SET, PISTON - BỘ PHỚT PISTON

3. 43107-MA7-006 PISTON - PISTON

4. 43108-KSP-B51 SPRING, PAD (NISSIN) - LÒ XO MÁ PHANH (NISSIN)

5. 43112-KSP-B01 RETAINER - VÒNG GIỮ

6. 43150-K56-N00 CALIPER SUB ASSY., RR. (NISSIN) - CỤM NGÀNH PHANH SAU (NISSIN)

7. 43155-K56-N10 GUIDE COMP., RR. BRAKE HOSE - CỤM DẪN HƯỚNG ỐNG PHANH SAU

8. 43190-K56-N11 BRACKET SUB ASSY., RR. - CỤM GIÁ PHANH SAU

9. 43215-KGH-901 PIN, HANGER - CHỐT TREO

10. 43352-568-003 SCREW, BLEEDER (NISSIN) - VÍT XẢ KHÍ (NISSIN)

11. 43353-461-771 CAP, BLEEDER - NẮP CHỤP VÍT XẢ KHÍ

12. 45111-MAJ-G41 RING, STOPPER - PHỚT HÃM

13. 45132-166-016 BOOT, PIN BUSH (NISSIN) - CHỤP CAO SU CHỐT (NISSIN)

14. 45133-MA3-006 BOOT B - CHỤP CAO SU B

15. 45203-MCC-006 PLUG, PIN - NÚT CHỐT

16. 96001-06016-07 BOLT, FLANGE, 6x16 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x16

← Bài trước Bài sau →