Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ngàm phanh trước

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ngàm phanh trước

1. 06451-961-405 SEAL SET, PISTON - BỘ XÉC MĂNG

2. 06455-K56-N01 PAD SET, FR. BRAKE - BỘ MÁ PHANH TRƯỚC

3. 43352-568-003 SCREW, BLEEDER (NISSIN) - VÍT XẢ KHÍ (NISSIN)

4. 43353-461-771 CAP, BLEEDER - NẮP VÍT XẢ KHÍ

5. 45111-MAJ-G41 RING, STOPPER - PHỚT HÃM

6. 45131-GZ0-006 BOLT, PIN - BU LÔNG CHỐT

7. 45132-166-016 BOOT, PIN BUSH (NISSIN) - CHỤP CAO SU CHỐT (NISSIN)

8. 45133-MA3-006 BOOT B - CHỤP CAO SU B

9. 45208-KWB-601 SPRING, PAD - LÒ XO MÁ PHANH

10. 45215-KPH-951 PIN, HANGER - CHỐT TREO

11. 45216-166-006 WASHER, WAVE - VÒNG ĐỆM SÓNG

12. 45218-KWB-601 PISTON - PISTON

13. 45250-KWB-602 CALIPER SUB ASSY., R. FR. (NISSIN) - CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN PHẢI (NISSIN)

14. 45290-KWB-601 BRACKET SUB ASSY., R. FR. - CỤM GIÁ NGÀM PHANH TRƯỚC

15. 90131-KGH-900 BOLT, FLANGE, 8x25 - BU LÔNG MẶT BÍCH 8x25

 

← Bài trước Bài sau →