Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ống xả

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ống xả

1.18291-MN5-650 GASKET, EX. PIPE - GIOĂNG ỐNG XẢ

2. 18293-MCA-A20 RUBBER, PROTECTOR PACKING - CAO SU BẮT ỐP BẢO VỆ ỐNG XẢ

3. 18300-K56-V00 MUFFLER COMP., EX. - ỐNG XẢ

4. 18327-K56-V00 COVER, TAIL CAP - ỐP TRÊN NẮP ĐÈN HẬU

5. 18345-K15-920 RUBBER, MOUNT - CAO SU BẮT

6. 18356-K56-N10 PROTECTOR, MUFFLER - ỐP BẢO VỆ ỐNG XẢ

7. 18365-MEE-D00 WASHER, RUBBER, 8.5x13x2.5 - VÒNG ĐỆM CAO SU 8.5x13x2.5

8. 18421-KE8-000 RUBBER, MUFFLER MOUNTING - CAO SU BẮT ỐNG XẢ

9. 18422-KGC-900 COLLAR, MUFFLER MOUNTING - BẠC BẮT ỐNG XẢ

10. 36532-K56-V01 SENSOR, OXYGEN - CẢM BIẾN Ô XI

13. 90103-K56-N10 SCREW, PAN, 5x15 - VÍT 5x15

14. 90113-K56-N10 SCREW, PAN, 6x14 - VÍT 6x14

15. 90304-KPH-700 NUT, HEX. CAP, 8MM - ỐC MŨ LỤC GIÁC 8MM

16. 90501-GN5-830 COLLAR, 8.5x7 - BẠC LÓT 8.5x7

17. 94050-08000 NUT, FLANGE, 8MM - ĐAI ỐC BẮT BÍCH 8MM

18. 94103-08000 WASHER, PLAIN, 8MM - VÒNG ĐỆM PHẲNG 8MM

19. 95701-08016-00 BOLT, FLANGE, 8x16 - BU LÔNG MẶT BÍCH 8x16

20. 95701-08040-00 BLOT, FLANGE, 8x40 - BU LÔNG MẶT BÍCH 8x40

← Bài trước Bài sau →