Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ốp ống chính

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ốp ống chính

1. 50606-K56-N10 COVER, R. PIVOT - ỐP CHÍNH BÊN PHẢI

2. 50607-K56-N10 COVER, BATTERY MAINTENANCE - ỐP BẢO DƯỠNG BÌNH ĐIỆN

3. 50706-K56-N10 COVER, L. PIVOT - ỐP DƯỚI THANH GÁC CHÂN SAU BÊN PHẢI

4. 64320-K56-V20ZB COVER, FR. MAIN PIPE - ỐP ỐNG CHÍNH PHÍA TRƯỚC

5. 64325-K56-N10 COVER, RR. MAIN PIPE - ỐP ỐNG CHÍNH PHÍA SAU

6. 64510-K56-N10 COVER, R. MAIN PIPE SIDE - ỐP BÊN PHẢI ỐNG CHÍNH

7. 64520-K56-N10 COVER, L. MAIN PIPE SIDE - ỐP BÊN TRÁI ỐNG CHÍNH

8. 64615-K56-N10 COVER, RESERVE TANK MAINTENANCE - ỐP BÌNH DỰ TRỮ BẢO DƯỠNG

9. 83551-GE2-000 GROMMET, AIR CLEANER CASE - VÒNG ĐỆM HỘP LỌC GIÓ

10. 90107-KGH-600 SCREW, 6x12 - VÍT 6x12

11. 90115-KW7-900 SCREW, VISOR SPECIAL SETTING - VÍT ĐỊNH VỊ ĐẶC BIỆT

12. 90116-SP0-003 CLIP, BUMPER SEAL - ĐINH TÁN

13. 90132-KPP-T00 SCREW, PAN, 6x10 - VÍT 6x10

14. 90132-MJE-D40 SCREW, PAN, 5x14 - VÍT 5x14

15. 90677-KAN-T00 NUT, CLIP, 5MM - ĐAI ỐC KẸP 5MM

16. 93404-05012-08 BOLT-WASHER, 5x12 - BU LÔNG-ĐỆM 5x12

17. 93903-35310 SCREW, TAPPING, 5x16 - VÍT TỰ REN 5x16

Bài sau →