Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ốp thân

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ốp thân

1. 64400-K65-V00ZB COVER SET, RR. BODY (WL) *TYPE1  1* - BỘ ỐP THÂN SAU BÊN PHẢI (CÓ TEM) *KIỂU 1  1*

2. 64450-K56-V00ZB COVER SET, L. RR. BODY (WL) *TYPE1  1* - BỘ ỐP THÂN BÊN TRÁI (CÓ TEM) *KIỂU 1  1*

3. 77267-KTR-900 RUBBER, COWL - CAO SU

4. 83500-K56-V20ZA COVER SET, TAIL (WL) - BỘ ỐP ĐUÔI XE (CÓ TEM)

5. 83520-K56-N10 COVER, TAILLIGHT - ỐP ĐÈN HẬU

6. 90115-KW7-900 SCREW, VISOR SPECIAL SETTING - VÍT ĐỊNH VỊ ĐẶC BIỆT

7. 90666-SDA-A01 CLIP, SNAP FITTING (PO) (NATURAL) - KẸP PHE CÀI (PO) (NATURAL)

8. 90677-KAN-T00 NUT, CLIP, 5MM - ĐAI KẸP ỐC 5MM

← Bài trước Bài sau →