Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ốp trước/ốp cạnh

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ốp trước/ốp cạnh

1. 64300-K56-V20ZB COVER SET, FR. (WL) - BỘ ỐP TRƯỚC (CÓ TEM)

2. 64301-K56-V00ZB COVER, FR. TOP - ỐP TRÊN TRƯỚC

3. 64312-KWW-640 GROMMET, MAIN PIPE COVER - ĐỆM ỐP ỐNG CHÍNH

4. 64341-K56-N10 STAY, R. UNDER COVER - GIÁ ỐP DƯỚI BÊN PHẢI

5. 64342-K56-N10 STAY, L. UNDER COVER - GIÁ ỐP DƯỚI BÊN TRÁI

6. 64600-K56-V20ZA COVER SET, R. SIDE (WL) - BỘ ỐP BÊN PHẢI (CÓ TEM)

7. 64630-K56-N10 COVER, LOWER - ỐP DƯỚI

8. 64650-K56-V20ZA COVER SET, L. SIDE (WL) - BỘ ỐP CÁNH TRÁI (CÓ TEM)

9. 90111-162-000 BOLT, FLANGE, 6MM - BU LÔNG MẶT BÍCH 6MM

10. 90115-KW7-900 SCREW, VISOR SPECIAL SETTING - VỊT ĐỊNH VỊ ĐẶT BIỆT

11. 90116-SP0-003 CLIP, BUMPER SEAL - ĐỊNH TÁN

12. 90132-KPP-T00 SCREW, PAN, 6x10 - VÍT 6x10

13. 90302-KWW-A00 NUT, SPRING,4MM - ĐAI ỐC LÒ XO 4MM

14. 90666-SDA-A01 CLIP, SNAP FITTING (PO) (NATURAL) - KẸP PHE CÀI (PO) (NATURAL)

15. 90677-KAN-T00 NUT, CLIP, 5MM - ĐAI ỐC KẸP 5MM

16. 93404-06012-08 BOLT-WASHER, 6x12 - BU LÔNG-ĐỆM 6x12

17. 93903-24480 SCREW, TAPPING, 4x16 - VÍT TỰ REN 4x16

18. 96001-06012-00 BOLT, FLANHDE, 6x12 BO LÔNG BẮT BÍNH 6x12

← Bài trước Bài sau →