Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Tay phanh/công tắc/dây

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Tay phanh/công tắc/dây

1. 17910-K56-N10 CABLE COMP. A, THROTTLE - CỤM DÂY GA A

2. 17914-K03-N30 SLIDER, THROTTLE CABLE - THANH TRƯỢT DÂY GA

3. 17920-K56-N10 CABLE COMP, B. THROTTLE - CỤM DÂY GA B

4. 22870-K56-N10 CABLE COMP., CLUTCH - CỤM DÂY LY HỢP

5. 35160-KYZ-901 SWITCH UNIT, STARTER - CỤM CÔNG TẮC ĐỀ

6. 35170-K46-N01 SWITCH UNIT, DIMMER - CỤM CÔNG TẮC PHA/CỐT

7. 35180-K03-N31 SWITCH UNIT, HORN (TOYO DENSO) - CỤM CÔNG TẮC CÒI (TOYO DENSO)

8. 35200-K03-N31 SWITCH UNIT, WINKER (TOYO) - CỤM CÔNG TẮC ĐÈN BÁO RẼ (TOYO)

9. 35330-413-003 SWITCH COMP., FR. LEVER (TOYO DENSO) -  CỤM CÔNG TẮC PHANH TRƯỚC (TOYO DENSO) CHI TIẾT

10. 53140-K56-N10 GRIP COMP., THROTTLE - CỤM TAY NẰM GA

11. 53166-K07-900 GRIP, L. HANDLE - TAY NẮM BÊN TRÁI

12. 53167-K03-N30 HOUSING, FR. THROTTLE - ỐP TRƯỚC TAY GA

13. 53168-K03-N30 HOUSING, RR. THROTTLE - ỐP SAU TAY GA

14. 53178-KWC-900 LEVER, L. STEERING HANDLE - TAY PHANH BÊN TRÁI

15. 90114-KGH-900 BOLT, HANDLE LEVER PIVOT - BU LÔNG CHỐT TAY PHANH

16. 93500-05025-0G SCREW, PAN, 5x25 - VÍT 5x25 

17. 94002-08000-0S NUT, HEX., 8MM - ỐC LỤC GIÁC 8MM

18. 94030-08000 NUT, HEX., 8MM - ỐC LỤC GIÁC 8MM 

19. 94050-06000 NUT, FLANGE, 6MM - ỐC BẮT BÍCH 6MM

20. 35150-K56-V01 SWITCH UNIT, LIGHTING - CỤM CÔNG TẮC ĐÈN

← Bài trước Bài sau →