Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Xy lanh chính phanh trước

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Xy lanh chính phanh trước

1. 35340-KWB-601 SWITCH ASSY., FR. STOP - CỤM CÔNG TẮC ĐÈN PHANH TRƯỚC

2. 45126-K56-N11 HOSE COMP., FR. BRAKE - CỤM ỐNG PHANH TRƯỚC

3. 45157-K56-N10 CLAMPER, FR. BRAKE HOSE - KẸP ỐNG PHANH TRƯỚC

4. 45504-410-003 BOOT COMP. - CHỤP BẢO VỆ DÂY PHANH

5. 45510-K03-M01 CYLINDER SUB ASSY., FR. BRAKE MASTER (NISSIN) - CỤ XY LANH PHANH TRƯỚC (NISSIN)

6. 45512-MA6-006 PROTECTOR - NẮP BẢO VỆ

7. 45513-GW0-911 CAP, MASTER CYLINDER - NẮP XY LANH TRƯỚC

8. 45517-K03-M61 HOLDER, MIRROR - GIÁ GIỮ GƯƠNG

9. 45520-GW0-911 DIAPHRAGM - MÀNG CAO SU

10. 45521-GW0-911 PLATE, DIAPHRAGM - TẮM CHẶN MÀNG CAO SU

11. 45530-K03-M61 CYLINDER SET, MASTER (NISSIN) - CỤM XY LANH CHÍNH (NISSIN)

12. 53175-KET-921 LEVER, R. STEERING HANDLE - TAY PHANH BÊN PHẢI

13. 90114-KGH-900 BOLT, HANDEL LEVER PIVOT - BU LÔNG CHỐT TAY PHANH

14. 90145-K03-M60 BOLT, OIL, 10x25 - BU LÔNG DẦU 10x25

15. 90545-300-000 WASHER, OIL BOLT - VÒNG ĐỆM BU LÔNG DẦU

16. 90651-K03-M61 CIRCLIP, INTERNAL, 18.8 - PHE CÀI TRONG 18.8

17. 93600-04012-1G SCREW, FLAT, 4x12 - VÍT DẸT 4x12

18. 93893-40412-17 SCREW-WASHER, 4x12 - VÍT-ĐỆM 4x12

19. 94050-06000 NUT, FLANGE, 6MM - ỐC BẮT BÍCH 6MM

20. 95701-06022-00 BOLT, FLANGE, 6x22 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x22

21. 96001-06012-07 BLOT, FLANGE, 6x12 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x12

← Bài trước Bài sau →