Lọc gió trụ, oval

 Lọc gió bánh ú Uma Racing  Lọc gió bánh ú Uma Racing
299,000₫
 Lọc gió trụ K&N 1280  Lọc gió trụ K&N 1280
979,000₫
 Lọc oval Takegawa  Lọc oval Takegawa
949,000₫
 Lọc trụ STB chính hãng  Lọc trụ STB chính hãng
549,000₫