NSD Exciter 135 4 số, 5 số

 Nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135  Nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135
249,000₫
 Sên vàng đen không phốt EK 428SR-124L  Sên vàng đen không phốt EK 428SR-124L
1,049,000₫
 Sên vàng DID 428D 130L (9ly, 130 mắt)  Sên vàng DID 428D 130L (9ly, 130 mắt)
499,000₫
Hết hàng
 Sên phốt DID 428VIX 132L (sên TFX, 132 mắt)  Sên phốt DID 428VIX 132L (sên TFX, 132 mắt)
619,000₫
Hết hàng
 Sên Faito chính hãng nhập khẩu Malaysia  Sên Faito chính hãng nhập khẩu Malaysia
549,000₫