NSD Raider Fi, Satria Fi

 Sên vàng đen không phốt EK 428SR-124L  Sên vàng đen không phốt EK 428SR-124L
1,049,000₫
 Sên vàng DID 428D 124L (9ly, 124 mắt)  Sên vàng DID 428D 124L (9ly, 124 mắt)
499,000₫