NSD xe Yamaha

 Nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135  Nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135
249,000₫
 Sên vàng đen không phốt EK 428SR-124L  Sên vàng đen không phốt EK 428SR-124L
1,049,000₫
 Sên vàng DID 428D 130L (9ly, 130 mắt)  Sên vàng DID 428D 130L (9ly, 130 mắt)
499,000₫