I. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại 299.vn, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin cá nhân (email, họ tên, SĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. 299.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số liên kết (link) bạn bấm và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site 299.vn. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web (browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào 299.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy xuất đến…

II. Phạm vi sử dụng thông tin

299.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách bảo mật này. Cụ thể:

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này vào các mục đích:

 • Xử lý đơn hàng: gọi điện/nhắn tin xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).
 • Gởi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của 299.vn
 • Gởi thông tin về bảo hành sản phẩm.
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng.
 • Thông tin trao thưởng (của 299.vn hoặc của hãng).
 • Gởi thông tin cho công ty tài chính để tiếp nhận, thẩm định & duyệt hồ sơ trả góp.
 • Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn.
 • Xác nhận các thông tin về kỹ thuật & bảo mật thông tin khách hàng.
 • Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàngsẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của 299.vn.

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Hộ kinh doanh 299

 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 54 Đường B, Khu ADC, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM
 • Điện thoại liên lạc: 0909.599.592

V. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Hiện website chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của khách hàng, vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng bằng cách hình thức sau:

 • Gọi điện thoại đến số 0909.599.592, chúng tôi sẽ hỗ trợ chỉnh sửa thay người dùng.
 • Để lại bình luận hoặc gửi góp ý trực tiếp từ website www.299.vn, quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với người dùng để xác nhận thông tin 1 lần nữa và quản trị viên chỉnh sửa thông tin cho người dùng.

VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình.
 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên 299.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của 299.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào các nội dung ở mục (II). Không phát tán, cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba trừ trường hợp cung cấp cho công ty tài chính khi khách hàng mua trả góp, cung cấp cho hãng để trao thưởng hoặc trường hợp khác khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
 • Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, 299.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại trung tâm dữ liệu của 299.vn.
 • Ban quản trị 299.vn đề nghị các cá nhân khi mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị 299.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác

VII. Quản lý thông tin xấu

 • Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website 299.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Khách hàng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do website 299.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của website 299.vn trong bản Quy chế này.
 • Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của website 299.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các khách hàng hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website 299.vn.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Website 299.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của 299.vn, 299.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.
 • Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 • Ban quản lý website 299.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các khách hàng thông báo cho Ban quản lý website qua địa chỉ email support@299.vn hoặc qua điện thoại 0909.599.592 (từ 7:30 – 22:00 hàng ngày), chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các khách hàng tham gia website 299.vn.
 • Tuy nhiên, ban quản trị website 299.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các khách hàng không đến được ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do ban quản trị gây ra.