Hệ thống xăng, gió > Bơm xăng, bình xăng, lọc xăng, báo xăng, ống xăng