1. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Tên ngân hàng: TMCP Á Châu (ACB)

Số tài khoản: 177 135 199

Chủ tài khoản: Đỗ Trường Thanh

 

Tên ngân hàng: TMCP Quân Đội (MB)

Số tài khoản: 7979 299 299 299

Chủ tài khoản: Đỗ Trường Thanh

2. VÍ ĐIỆN TỬ

Tên ví: MoMo

Số điện thoại: 0909.599.592

Chủ ví: Đỗ Trường Thanh