Hệ thống điện, hiển thị > Các loại công tắc, nút nhấn, rơ-le