Hoàng Kim Việt

Câu chuyện xe máy Ural Sidecar | Hoàng Kim Việt | Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

  Thứ Sáu, 02/12/2022

Sinh ra trong cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ giửa Liên Bang Sô Viết và Đức Quốc Xã vào cuối thập niên 1930 từ Hiệp ước Xô-Đức 1939 cho đến khi Hitler tấn công Liên Bang Sô Viết vào tháng sáu 1941. IMZ-Ur...

ĐỌC TIẾP

Lời giả từ... | Hoàng Kim Việt | Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

  Thứ Năm, 01/12/2022

Hoàng Kim Việt nghĩa là "Nhớ về Việt Nam thời hoàng kim." Các bài viết trong blog này được đăng lại từ blog Hoàng Kim Việt của tác giả Francis Buis - theo lời tác giả tự giới thiệu ...

ĐỌC TIẾP

Hoàng Kim Việt - Mục lục

  Thứ Năm, 01/12/2022

Hoàng Kim Việt nghĩa là "Nhớ về Việt Nam thời hoàng kim." Các bài viết trong blog này được đăng lại từ blog Hoàng Kim Việt của tác giả Francis Buis - theo lời tác giả tự giới thiệu ...

ĐỌC TIẾP