HỘ KINH DOANH 299

Địa chỉ: 54 Đường B, Khu ADC, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM

SĐT: 0909.599.592

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 41X8040251 - Cấp ngày 12 tháng 5 năm 2021

MST: 8287747180 - Cấp ngày 27 tháng 11 năm 2012