Blog kỹ thuật

CƠ BẢN VỀ NỒI TAY GA

Về cơ bản thì bộ nồi của xe tay ga có thể được chia thành 3 cụm như sau:(1) Nồi sau(2) Nồi trước(3) Bộ lapNỒI...

DỤNG CỤ ĐO

Là những dụng cụ không thể thiếu, giúp người thợ định lượng chính xác kích thước chế tạo, sai số chế tạo cũng như sai số...

HIỂU VỀ TỶ LỆ XĂNG GIÓ

Dư xăng, thiếu xăng là các khái niệm rất thường hay nghe.Vậy thế nào là dư xăng? Thế nào là thiếu xăng? Và xăng dư hay...