Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Đầu quy lát - E2

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Đầu quy lát - E2

1. 12010-K56-N00 HEAD ASSY., CYLINDER - CỤM ĐẦU QUY LÁT

2. 12205-KYJ-305 GUIDE, EX. VALVE (O.S.) - DẪN HƯỚNG XU PÁP XẢ (O.S.)

3. 12207-KYJ-900 BOLT, SEALING, 12MM - BU LÔNG KÍN 12MM

4. 12251-K56-N01 GASKET, CYLINDER HEAD (STD./0.25/0.50) - GIOĂNG ĐẦU QUY LÁT (STD./0.25/0.50)

5. 17111-K56-N00 PIPE, IN. - CỔNG NẠP

6. 17119-K56-N00 INSULATOR, IN. PIPE - ĐỆM CÁCH NHIỆT CỔNG NẠP

7. 19064-KPP-900 JOINT, WATER - KHỚP NỐI ỐNG DUNG DỊCH LÀM MÁT

8. 31919-K25-601 PLUG, SPARK (MR9C-9N) (NGK) - 31919-K25-602 PLUG, SPARK (U27EPR-N9) (DENSO)

9. 37870-K56-N11 SENSOR ASSY., WATER TEMPERATURE - BỘ CẢM BIẾN DUNG DỊCH LÀM MÁT

10. 90004-GHB-660 BOLT, FLANGE, 6x22 (NSHF) - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x22 (NSHF)

11. 90017-K56-N00 BOLT, FLANGE, 6x32 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x32

12. 90019-K56-N00 BOLT, FLANGE, 6x40 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x40

13. 90202-KGB-610 NUT, FLANGE, 8MM - ỐC BẮT BÍCH 8MM

14. 90418-KYJ-900 WASHER, 12.2x17x1.5 - VÒNG ĐỆM 12.2x17x1.5

15. 90482- K15-900 WASHER, 8MM - VÒNG ĐỆM 8MM

16. 90702-KRM-840 DOWEL PIN, 8x14 - CHỐT ĐỊNH VỊ 8X14

17. 91301-K56-N00 O-RING, IN. PIPE - PHỚT O ỐNG NẠP

18. 91301-KV7-671 O-RING, 14.8x1.9 (ARAI) - PHỚT O 14.8x1.9 (ARAI)

20. 92900-08025-0E BOLT, STUD, 8x25 - GU DÔNG 8x25

21. 94301-10120 DOWEL PIN, 10x12 - CHỐT ĐỊNH VỊ 10x12

22. 95701-06025-00 BOLT, FLANGE, 6x25 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x25

23. 95701-06115-00 BOLT, FLANGE, 6x115 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x115

 
← Bài trước Bài sau →