Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Họng ga

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Họng ga

1. 16060-KVS-J01 SENSOR SET - BỘ CẢM BIẾN

2. 16075-K40-F01 O-RING, THROTTLE BODY - PHỚT O BỘ HỌNG GA

3. 16076-K35-V01 O-RING - PHỚT O

4. 16077-K35-V01 O-RING - PHỚT O

5. 16081-KSV-J01 SCREW-WASHER, 5x12 (TORX) - VÍT-ĐỆM 5x12 (TORX)

6. 16169-K56-N01 STAY, WIRE - GIÁ GIỮ DÂY

7. 16400-K56-N01 THROTTLE BODY ASSY. (GQ1LA A) - BỘ HỌNG GA (GQ1LA A)

8. 16410-K56-N01 BODY SET - BỘ HỌNG GA

9. 16430-K56-N01 VALVE SET, IDLE AIR CONTROL - CỤM VAN ĐIỀU KHIỂM GIÓ CẦM CHỪNG

10. 16450-K56-N01 INJECTOR ASSY., FUEL - CỤM KIM PHUN XĂNG

11. 16472-KPC-D50 RING, SEAL - PHỚT LÀM KÍN

12. 17560-K56-N00 JOINT COMP., INJECTOR - CỤM KHỚP NỐI KIM PHUN

13. 90004-GHB-670 BOLT, FLANGE, 6x25 (NSHF) - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x25 (NSHF)

14. 91301-GGL-J01 O-RING, 6.3x2.2 - PHỚT O 6.3x2.2

15. 93891-04010-18 SCREW-WASHER, 4x10 - VÍT-ĐỆM 4x10

16. 93891-04016-18 SCREW-WASHER, 4x16 - VÍT-ĐỆM 4x16

17. 95701-06022-00 BOLT, FLANGE, 6x22 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x22

Bài sau →