Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Ly hợp đề

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Ly hợp đề

1. 28110-KGH-910 GEAR COMP., STARTER DRIVEN (53t) - CỤM BÁNH RĂNG BỊ ĐỘNG (53 RĂNG)

2. 28125-HC3-016 OUTER COMP., STARTER CLUTCH - CUM VỎ LY HỢP ĐỀ

3. 28131-K155-901 GEAR, STARTER REDUCTION (13T/53T) - BÁNH RĂNG XÍCH ĐỀ BỊ ĐỘNG (13 RĂNG/53 RĂNG)

4. 28132-KGH-910 SHAFT, REDUCTION GEAR - TRỤC BÁNH RĂNG ĐỀ BỊ ĐỘNG

5. 28133-KPP-900 COLLAR, STARTER REDUCTION - BẠC CHẮC BÁNH RĂNG ĐỀ BỊ ĐỘNG

6. 90010-KM1-000 BOLT, SOCKET, 8x18 - BU LÔNG GIÁC CHÌM 8x18

← Bài trước Bài sau →