Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Ốp vách máy phải

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng động cơ - Ốp vách máy phải

1. 11102-K56-N00 COLLAR, WATER PASS, 13x8 - BẠC LÓT 13x8

2. 11330-K56-N00 COVER COMP., R. CRANKCASE - CỤM ỐP VÁCH MÁY PHẢI

3. 11333-KGH-900 PLATE, R. COVER - TẤM ỐP PHẢI

4. 11334-K56-N00 RUBBER,. R. COVER - CAO SU BẮT ỐP PHẢI

5. 11394-K56-N00 GASKET,. R. CRANKCASE COVER - GIOĂNG ỐP VÁCH MÁY PHẢI

6. 15651-KGH-900 GAUGE, OIL LEVEL - QUE THĂM DẦU

7. 22810-K56-N00 LEVER COMP., CLUTCH - CỤM CẦN LY HỢP

8. 22815-KM7-700 SPRING, CLUTCH LEVER - LÒ XO CẦN LY HỢP

9. 22821-K56-N00 RECEIVER, CLUTCH CABLE - KẸP DÂY LY HỢP

10. 90001-K56-N00 BOLT, FLANGE, 6x14 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x14

11. 90702-HC4-000 DOWER PIN, 8x16 - CHỐT ĐỊNH VỊ 8x16

12. 91202-KSP-911 OIL SEAL, 12x18x4 - PHỚT DẦU 12x18x4

13. 91204-MC7-003 OIL SEAL, 16x28x7 - PHỚT DẦU 16x28x7

14. 01205-KP0-003 OIL SEAL, 12x20x5 (ARAI) - PHỚT DẦU 12x20x5 (ARAI)

15. 91307-035-000 O-RING, 18x3 - PHỚT O 18x3

16. 91322-K56-N00 O-RING, 12.8x1.8 - PHỚT O 12.8x1.8

17. 94520-22000 CIRLIP, INTERNAL, 22MM - PHE CÀI TRONG 22MM

18. 95005-50180-30 TUBE, 5x180 (95005-50001-30W) - ỐNG 5x180 (95005-50001-30W)

19. 96001-06030-00 BOLT, FANGE, 6x30 - BU LÔNG MĂT BÍCH 6x30

20. 96001-06040-00 BOLT, FANGE, 6x40 - BU LÔNG MĂT BÍCH 6x40


← Bài trước Bài sau →