Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bánh sau

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bánh sau

1. 06410-KSP-900 DAMPER SET, WHEEL - BỘ GIẢM CHẤN BÁNH SAU

2. 41200-K56-V00 SPROCKET COMP., FINAL DRIVEN (44T) - CỤM NHÔNG TẢI SAU (44 RĂNG)\

3. 42301-K56-N00 AXLE, RR. WHEEL - TRỤC BÁNH SAU

4. 42303-K56-N10 SLEEVE, RR. WHEEL - BẠC LÓT BÁNH SAU

5. 42311-K56-N10 COLLAR, L. RR. WHEEL SIDE  - BẠC BÊN BÁNH SAU BÊN TRÁI

6. 42313-KGH-900 COLLAR, RR. WHEEL SIDE - BẠC BÊN BÁNH SAU

7. 42615-K56-V00ZA FLANGE SUB ASSY., DRIVEN *NH303M* MAT AXIS GRAY METALLIC - CỤM BÍCH NHÔNG TẢI SAU

8. 42620-K56-N10 COLLAR, RR. AXLE DISTANCE - BẠC CÁCH TRỤC SAU

9. 42650-K56-V00ZA WHEEL SUB ASSY., RR. *NH303M* MAT AXIS GRAY METALLIC - CỤM BÁNH SAU

10. 42704-MER-D00 WEIGHT, BALANCE (10G) - ĐỐI TRỌNG (10G)

11. 42711-K56-V01 TIRE, RR. (IRC) (120/70-17M/C 58P) - LỐP SAU (IRC) (120/70-17M/C 58P)

12. 42753-K12-901 VALVE, RIM (CST) - VAN LỐP SAU (CST)

13. 43251-K56-V01 DISK, RR. BRAKE - ĐĨA PHANH SAU

14. 90105-KGH-900 BOLT, BRAKE DISK, 8x24 - BU LÔNG ĐĨA PHANH 8x24

15. 90128-K45-N00 BOLT, STUD, 10x22 - GU DÔNG 10x22

16. 90304-KGH-901 NUT, U, 10MM - ỐC U 10MM

17. 90306-KGH-901 NUT, U, 12MM (FUJI SEIMITSU) - ỐC U 12MM (FUJI SEIMITSU)

18. 90753-051-003 OIL SEAL, 26x37x6 (ARAI) - PHỚT DẦU 26x37x6 (ARAI)

19. 91052-K45-N03 BEARING, RADIAL BALL, 6004UU (SKF) - VÒNG BI 6004UU (SKF)

20. 91053-K03-H01 BEARING, RADIAL BALL (6301U L) (NTN) - VÒNG BI (6301U L) (NTN)

21. 91257-230-003 OIL SEAL, 28x42x7 (ARAI) - PHỚT DẦU 28x42x7 (ARAI)

22. 91352-KSP-900 O-RING, 51x2 - PHỚT O 51x2

23. 94103-12000 WASHER, PLAIN, 12MM - VÒNG ĐỆM PHẲNG 12MM

← Bài trước Bài sau →