Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bó dây

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Bó dây

1. 30510-K56-V01 COIL COMP., IGNITION - CUỘN ĐÁNH LỬA

2. 30520-GFM-900 SPACER, IGNITION COIL - VÒNG CÁCH CUỘN ĐÁNH LỬA

3. 30700-KY2-702 CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR - NẮP CHỤP BUGI

4. 31600-K56-V01 RECTIFIER COMP., REGULATOR (SHINDENGEN) - BỘ TIẾT CHẾ/CHỈNH LƯU (CHINDENGEN)

5. 31700-196-000 RECTIFIER COMP., SILICON - BỘ TIẾT CHẾ SILICON

6. 32100-K56-V00 HARNESS, WIRE - BÓ DÂY

7. 32105-K56-V00 SUB HARNESS, RR. - BÓ DÂY PHÍA TRƯỚC

8. 32161-404-000 BAND B1, WIRE - ĐAI GIỮ DÂY B1

9. 32606-GEV-761 CAP, DUMMY (4P) (RED) - NẮP CHỤP (4P) (RED)

10. 33714-KL3-620 RUBBER, TAILLINGT BRACKET - CAO SU GIÁ ĐÈN HẬU

11. 35160-KVS-751 SENSOR ASSY., BANK ANGLE (M6) - BỘ CẢM BIẾN GÓC NGHIÊNG (M6)

12. 38110-K56-V01 HORN COMP., (HIGH) - CỤM CÒI (HIGH)

13. 38112-K41-N00 COLLAR, HORN SETTING - BẠC BẮT CÒI

14. 38200-K56-N00 SUSPENSION, RELAY CASE (2P) - GIẢM CHẤN HỘP RƠ LE (2P)

15. 38301-KPH-881 RELAY COMP., WINKER - CỤM RƠ LE ĐÈN BÁO RẼ

16. 38306-GE7-000 SUSPENSION, WINKER RELAY - GIẢM CHẤN RƠ LE ĐÈN BÁO RẼ

17. 38501-KVZ-631 RELAY ASSY., POWER (MICRO ISO 4P) (MITSUBA) - CỤM RƠ LE NGUỒN (MICRO ISO 4P) (MITSUBA)

18. 38770-K56-V01 PGM-FI UNIT - CỤM PGM-FI

19. 38771-KZL-930 SUSPENSION, ENGINE CONTROL UNIT - GIẢM CHẤN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

20. 92101-06020-4J BOLT, HEX., 6x20 - BU LÔNG LỤC GIÁC 6x20

22. 95701-06014-00 BOLT, FLANGE, 6x14 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x14

23. 95701-06018-07 BOLT, FLANGE, 6x18 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x18

24. 96001-06014-00 BOLT, FLANGE, 6x14 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x14

25. 98200-41000 FUSE, MINI (10A) - CẦU CHÌ MINI (10A)

← Bài trước Bài sau →