Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Chắn bùn sau

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Chắn bùn sau

1. 33301-K07-901 BULB, POSITION (12V 5W) (STANLEY) - BÓNG ĐÈN VỊ TRÍ (12V 5W) (STANLEY)

2. 33720-K56-V01 LIGHT ASSY., LICENSE (12V 5W) - CỤM ĐÈN SOI BIỂN SỐ (12V 5W)

3. 33721-K07-901 LIGHT COMP., LICENSE - CỤM ĐÈN SOI BIỂN SỐ

4. 33741-KAN-961 REFLECTOR, RR. REFLEX (STANLEY) - TIẾT CHẾ/CHỈNH LƯU (STANLEY)

5. 35163-K56-N10 GROMMET - VÒNG ĐỆM

6. 77251-K56-N10 COVER, SEAT LOCK KEY - ỐP CHÌA KHÓA YÊN

7. 80100-K56-N10 FENDER, RR. UPPER - CHẮN BÙN SAU PHÍA TRÊN

8. 80110-K56-V00 FENDER, RR. LOWER - CHẮN BÙN SAU PHÍA DƯỚI

9. 80150-K56-N10 FENDER B, RR. - CHẮN BÙN SAU B

10. 80160-K56-N10 STAY, LICENSE LIGHT - GIÁ ĐÈN SOI BIỂN SỐ

11. 90115-KW7-900 SCREW, VISOR SPECIAL SETTTING - VÍT ĐỊNH VỊ ĐẶT BIỆT

12. 90522-KPH-900 COLLAR, SIDE COVER SETTING - BẠC ĐỊNH VỊ ỐP CẠNH

13. 91509-K56-N10 SCREW, PAN, 5x22 - VÍT 5x22

14. 93903-35310 SCREW, TAPPING, 5x16 - VÍT TỰ REN 5x16

15. 95701-06020-00 BOLT, FLANGE, 6x20 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x20

← Bài trước Bài sau →