Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Gác chân

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Gác chân

1. 28333-300-000 SPRING, KICK STARTER STOPPER - LÒ XO HÃM CẦN KHỞI ĐỘNG

2. 50606-K56-N00 GUARD, R. HEEL - ỐP BẢO VỆ BÊN PHẢI

3. 50619-K56-N00 PLATE, STEP LOWER - TẤM ỐP PHÍA DƯỚI GÁC CHÂN

4. 50650-K56-N00 HOLDER, R. MAIN STEP - GIÁ GIỮ GÁC CHÂN TRƯỚC BÊN PHẢI

5. 50660-K56-N00 HOLDER, L. MAIN STEP - GIÁ GIỮ GÁC CHÂN TRƯỚC BÊN TRÁI

6. 50661-K56-V00 RUBBER. MAIN STEP - CAO SU LÓT GÁC CHÂN TRƯỚC

7. 50670-K56-N00 BAR COMP., L. STEP - CỤM THANH GÁC CHÂN BÊN TRÁI

8. 50711-K15-900 PLATE, PILLION STEP CLICK - TẤM CHẮN GÁC CHÂN SAU

9. 50715-K56-N10 HOLDER, R. PILLION STEP - GIÁ GIỮ GÁC CHÂN SAU BÊN PHẢI

10.50716-K56-N00 HOLDER, L. PILLION STEP - GIÁ GIỮ GÁC CHÂN SAU BÊN TRÁI

11. 50720-KT7-761 BAR, R. PILLION STEP - THANH GÁC CHÂN SAU BÊN PHẢI

12. 50730-KT7-761 BAR, L. PILLION STEP - THANH GÁC CHÂN SAU BÊN TRÁI

13. 90128-KET-900 BOLT, SOCKET, 8x22 - BU LÔNG GIÁC CHÌM 8x22

14. 92101-09012-0G BLOT, HEX., 6x12 - BU LÔNG GIÁC CHÌM 6x12

15. 94002-12000-0S - NUT, HEX., 12MM - ỐC LỤC GIÁC 12MM

16. 94101-06000 WASHER, PLAIN, 6MM - VÒNG ĐỆM PHẲNG 6MM

17. 94103-10000 WASHER, PLAIN, 10MM - VÒNG ĐỆM PHẲNG 10MM

18. 94201-16150 PIN, SPLIT, 1.6x15 - CHỐT CHẺ 1.6x15

19. 95015-83000 PIN C, PILLION STEP - CHỐT C THANH GÁC CHÂN SAU

20. 95701-06010-00 BOLT, FLANGE, 6x10 - BU LÔNG BẮT BÍCH 6x10

21. 95701-08020-00 BOLT, FLANGE, 8x20 - BU LÔNG BẮT BÍCH 8x20

22. 95701-08065-00 BOLT, FLANGE, 8x65 - BU LÔNG BẮT BÍCH 8x65

23. 95701-10030-00 BOLT, FLANGE, 10x30 - BU LÔNG BẮT BÍCH 10x30

24. 96211-08000 BALL, STEEL, #8(1/4) - BI THÉP #8(1/4)

← Bài trước Bài sau →